Zmluvy 2017 Tlačiť Email
P.č. Dodávateľ Zmluva Cena s DPH Zverejnené Platnosť Poznámka
01/2017 ARR PSK
Prešov
Dodatok č. k Zmluve o poskytovaní služieb podľa dodtku 10.1.2017 podľa zmluvy  
02/2017 Tatranská galéria Poprad Zmluva o výpožičke - 18.1.2017 31.12.2017  
03/2017 URBA, s.r.o.
Košice
Zmluva o dielo 8.960,00 18.1.2017 30.06.2017  
04/2017 MJM Group, s.r.o.
Kurov 85
Zmluva o dielo 600,00 01.02.2017 31.03.2021  
05/2017 SOZA
Bratislava
Hromadná licenčná zmluva - 01.02.2017 11.02.2017  
06/2017 MsP Spišská Belá ZoD č. TKO 5/2017 príloha č. 1 zmluvy 01.02.2017 31.12.2018  
07/2017 SSC IVSC Košice Zmluva č. 268/6351/2017   20.03.2017 neurčito  
08/2017 ENECO, s.r.o. Prešov Zmluva č. 01/2017 5 460,00   30 dní po kolaudácii  
09/2017 RNDr. Peter Bohuš, Košice Zmluva o dielo 620,00 05.04.2017    
10/2017 Gmina Bukowina Tatranska Partnerská dohoda   05.04.2017 12 mesiacov od začatia prác  
11/2017 Občianske združenie Spolok goralského dedičstva Umluva o nájme 12,00/ročne 04.05.2017 neurčito  
12/2017 ENVI-PAK, a.s. Bratislava Príloha č. 1 k Zmluve č.VSN0806201502   15.05.2017 31.05.2017  
13/2017 VÚB, a.s. Bratislava Zmluva o termínovanom úvere   25.05.2017 28.02.2018  
14/2017 VÚB, a.s. Bratislava Zmluva o záložnom práve   25.05.2017    
15/2017 VÚB, a.s. Bratislava Dohoda   25.05.2017    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
Zmluvy 2016 Tlačiť Email
P.č. Dodávateľ Zmluva Cena s DPH Účinnosť Platnosť Poznámka
01/2016 Penzión Strachan
Ždiar
Nájomná zmluva 220/mesačne 25.1.2016 30.04.2016  
02/2016 Ministerstvo hospodárstava SR
Bratislava
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP 215 909,43   Centrálny register zmlúv
03/2016 Tatranská galéria v Poprade
Zmluva o výpožičke č. 1/2016 - 25.1.2016 31.12.2016
04/2016 SPP, a.s. Bratislava
Dodatok č. 03 1.2.2016 31.12.2018
05/2016 VSD, a.s. Košice
Zmluva o výpožičke č. 2120/2020/2015 - 22.2.2016 neurčito
06/2016 Komunálna poisťovňa
Poistná zmluva MV 92,00 /ročne 22.2.2016 neurčito
07/2016 SPP, a.s.
Bratislava
Zmluva o spolupráci 700,00 bez DPH 4.4.2016 31.12.2016
08/2016 VSD, a.s.
Košice
Kúpna zmluva 1941,60 4.4.2016  
09/2016 Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislava
Dodatok č. 2 k zmluve o NFP 204 163,96 02.04.2016 31.12.2015 Centrálny register zmlúv
10/2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Bratislava

Zmluva č. 36085 3000,00 21.04.2016 31.08.2016
11/2016 Komunálna poisťovňa, a.s.
Bratislava
Poistná zmluva 197,69 29.04.2016 neurčito
12/2016 PVPS, a.s. Poprad Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd vodné 1,0884/m3 bez DPH
stočné 1,0904/m3 bez DPH
14.05.2016 neurčito
13/2016 INSA, s.r.o. Sereď
MACH TRADE, s.r.o. Sereď

Zmluva prílohe č. 1 18.05.2016 neurčito
14/2016 Komunálna poisťovňa
Bratislava
Skupinové poistenie 24,66 25.05.2016 25.05.2016  
15/2016 VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Starý Smokovec
Zmluva o dielo č. 01/2016 16.344,00 31.05.2016 12 mesiacov  
16/2016 KRISTÍNA MISIC PLUS, s.r.o.
vajkovce

Zmluva 4.000,00 02.06.2016 14.8.2016  
17/2016 ENVI-PAK, a.s.
Galvaniho 7/B
Bratislava

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 5.284,26 02.06.2016 15 dní od doručenia výzvy na podpis zmluvy  
18/2016 ENVI-PAK, a.s.
Galvaniho 7/B
Bratislava
Zmluva č. VSN080620502 5.284,26 02.06.2016 neurčito  
19/2016 VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Starý Smokovec
Dodatok č. 1 k zmluve bez fakturácie 04.06.2016 12 mesiacov  
20/2016 Invest Leasing, s.r.o.
Prešov
ZoD č. 2/2016/IL 4700,00 11.06.2016 30.06.2016  
21/2016 Brantner Poprad, s.r.o.
Zmluva - 30.06.2016 30.06.2021  
22/2016 VSD, a.s. Košice
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - 18.7.2016 zápis do katastra  
23/2016 ZO SOZ
Kolektívna zmluva - 18.7.2016 31.12.2016  
24/2016 Ing. Cibulová Daniela
Banská Bystrica
Zmluva o auditorskej činnosti viď zmluva 18.7.2016 lpnenie za r. 2016-2017  
25/2016 PVPS, a.s.
Poprad
Zmluva o dodávke vody 1,0884/m3+DPH 21.7.2016 neurčito  
26/2016 PVPS, a.s.
Poprad
Zmluva o dodávke vody 1,0884/m3+DPH 21.7.2016 neurčito  
27/2016 PSK
Prešov
Zmluva č.423/2016/OK 1000,00 09.08.2016 14.8.2016  
28/2016 FS Magura Kežmarok Zmluva o účinkovaní 350,00 15.08.2016 14.08.2016  
29/2016 FS Frankovčan
Malá Franková
Zmluva o účinkovaní 50,00 15.08.2016 14.08.2016  
30/2016 FS Maguranka
Sp.Stará Ves
Zmluva o účinkovaní 100,00 15.08.2016 14.08.2016  
31/2016 FS Oravan Nižná Zmluva o účinkovaní - 15.08.2016 14.08.2016  
32/2016 FS Ciardasie, Čierna Hora, Poľsko Zmluva o účinkovaní 125,00 15.08.2016 14.08.2016  
33/2016 FS RUTA, Lotyšsko Zmluva o účinkovaní - 15.08.2016 14.08.2016  
34/2016 FS Goral Ždiar Zmluva o účinkovaní - 15.08.2016 14.08.2016  
35/2016 DFS ŽDIARANČEK Ždiar Zmluva o účinkovaní - 15.08.2016 14.08.2016  
36/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Zmluva 100,00 25.08.2016 14.08.2016  
37/2016 JUNO DS, s.r.o.
Stará Ľubovňa
Zmluva o dielo 83 560,20 27.09.2016 30.08.2016  
38/2016 ENVIDOM
Bratislava
Zmluva čl. VI zmluvy 27.09.2016 neučito  
39/2016 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva   27.09.2016 14.08.2016  
40/2016 JUDr. Sidor Mandátna zmluva čl.II. zml. 27.09.2016 neurčito  
41/2016 Data Centrum
Bratislava
Zmluva o pripojení - 19.10.2016 neurčito  
42/2016 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva - 23.11.2016 25.11.2016  
43/2016 Jozef Pitoňák
Ždiar 384
Zmluva o dielo 18 Eur/hod. 19.12.2016 30.04.2020  
44/2016 ARR PSK
Prešov
Dodatok č. 1
k Rámcovej zmluve
podľa dodatku 19.12.2016 pod+a zmluvy  
             
             
             

 
Zmluvy 2015 Tlačiť Email
Číslo zmluvy Dodávateľ Zmluva Cena s DPH Účinnosť Platnosť Poznámka
01/2015 Livonec, s.r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
Zmluva o poskytovaní služieb 84€/štvrťročne 08.01.2015 neurčito  
02/2015 Tatranská galéria Poprad Zmluva o výpožičke výtvarného diela č. 1/2015 - 04.03.2015 31.12.2015
03/2015 Mgr. Ivona Nosálová
Lekáreň Ždiar
Tatranská Lomnica
138
Zmluva o nájme 1262,76 11.03.2015 31.12.2016
04/2015 Obec Batizovce
Gerlachov
Lučivná
Mengusovce
Spišsaká Teplica
Štôla
Svit
Ždiar
Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Svit podľa zmluvy 18.03.2015 podľa zmluvy
05/2015 GMT projekt, s.r.o.
Námestie SNP 1
Bardejov
Zmluva o dielo 18.725,94 08.04.2015 24 mesiacov
06/2015 Služby obce Ľubica, s.r.o.
Ľubica
Zmluva o zneškodnení odpadu č. 25/2015 viď zmluva 15.04.2015 neurčito
07/2015 ARR PSK
Prostějovká 117/A
Prešov
Zmluva o poskytnutí služieb viď zmluvu 30.04.2015 31.12.2017
08/2015 ARR PSK
Prostějovká 117/A
Prešov
Zmluva o dielo 2.496,00 30.04.2015 30.09.2015
09/2015 ARR PSK
Prostějovká 117/A
Prešov
Rámcová zmluva podľa orílohy č. 1 zmluvy 30.04.2015 31.12.2017
10/2015 VSD, a.s. Košice Zmluva o pripojení 1512,00 06.05.2015 neurčito
11/2015 OOCR Tatry-Spiš-Pieniny Zmluva o poskytovaní služieb _ 06.05.2015 neurčito
12/2015 AKU-TRANS, s.r.o.
Sereď
Dodatok č. 1 k Zmluve _ 06.05.2015 podľa zmluvy
13/2015 HARICH Production, s.r.o.
Liptovský Mikuláš
Zmluva o vystúpení umelca 1460,00 06.05.2015 08.08.2015
14/2015 Jozef Pitoňák
Ždiar 384
Zmluva o dielo 19,80/m2 06.05.2015 30.06.2017
15/2015 DHZ Ždiar
Obec T. Javorina
Zmluva o hasičskej pomoci   06.05.2015 neurčito  
16/2015 HGdata, s.r.o.
Ždiar 473
Kúpna zmluva podľa prílohy 28.05.2015 36 mesiacov  
17/2015 Jaroslav Hrebík
Veľký Lipník
Zmluva o dielo 17 620,98 28.05.2015 30.06.2015  
18/2015 Jozef Pitoňák
Ždiar 371
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
19/2015 Monika Pitoňáková
Ždiar 371
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
20/2015 Emil Pitoňák
Ždiar 371
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
21/2015 Alfonz Pitoňák
Ždiar 371
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
22/2015 Štefan Pitoňák
Ždiar 504
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
23/2015 FrantišekPitoňák
Ždiar 387
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
24/2015 Mária Pitoňáková
Ždiar 388
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
25/2015 Pavol Michlík
Ždiar 383
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
26/2015 Janka Michaláková
Ždiar 354
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
27/2015 Peter Mačák
Ždiar 406
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
28/2015 Zuazana Rusnáková
Ždiar 376
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
29/2015 Eva Zoričáková
Ždiar 349
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
30/2015 Štefan Slodičák
Ždiar 339
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
31/2015 Jozef Ivančák
Ždiar 254
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
32/2015 Ján Gallik
Ždiar 465
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
33/2015 Bohdan Budzák
Dolný Smokovec 59
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
34/2015 Štefan Mačák
Ždiar 378
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
35/2015 Alžbeta Fričová
Toporcerova 1347/29
Kežmarok
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
36/2015 Peter Mačák
Ždiar 639
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
37/2015 Katarína Vancová
Ždiar 378
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
38/2015 Gabriela kundlová
Moskovská 14
Spišská Belá
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
39/2015 Veronika Zoričáková
Ždiar 356
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
40/2015 František Zoričák
Ždiar 356
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
41/2015 Eduard Lipták
Ždiar 468
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
42/2015 MUDr. Elena Kochanová
Slnečná 575/67
Spišská Belá
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
43/2015 Štefan a Margiata Zoričákovci
Sihoť 1211/16
Kežmarok
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
44/2015 Monika Lizáková
Ždiar 355
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
45/2015 Božena Kužmová
Ždiar344
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
46/2015 Ing. Darina Rybková
Americká trieda 2430/3
Košice
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
47/2015 Anna Andrášová
Ždiar 375
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
48/2015 Ján Vojtaššák
Ždiar 488
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
49/2015 Angela Chytilová
Ždiar 353
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
50/2015 Roman Zoričák
Ždiar 492
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
51/2015 Anna Budzáková
Ždiar 496
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
52/2015 Ján Kriššák
Lúčna 2710/8
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
53/2015 Matej Kriššák
Lanškrounská 1609/12
Kežmarok
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
54/2015 Milan Vojtaššák
Ždiar 489
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
55/2015 Valent Zoričák
Ždiar 374
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
56/2015 František Bekeš
Slovenská Ves 372
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
57/2015 Lukáš Sleboda
Ždiar 363
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
58/2015 Edita Bekešová
Ždiar 491
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
59/2015 Jozef Tropp
Ždiar 407
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
60/2015 Mária Fábianová
Nový Smokovec 62
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
61/2015 Slávka Slebodová
Ždiar 357
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
62/2015 Anna Pitoňáková
Ždiar 365
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
63/2015 Ing. Ladislav Zoričák
Budovateľská 3079/6
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
64/2015 Veronika Ševcová
Ždiar 493
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
65/2015 Viera Fáberová
Batizovce
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
66/2015 Pavol Pitiňák
Ždiar 485
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
67/2015 František Pitiňák
Ždiar 370
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
68/2015 Ing. Veronika Pitiňáková
Tatranská Kotlina 67
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
69/2015 Veronika Štupáková
Ždiar 394
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
70/2015 Milan Pitoňák
Ždiar 219
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
71/2015 Šimon Mačák
Ždiar 403
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
72/2015 Ján Tropp
Ždiar 405
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
73/2015 Bibiána Jančošková
Pkružná 1299/64
Michalovce
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
74/2015 Milan Zoričák
Ždiar 351
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
75/2015 Ondrej Zoričák
Jilemnického 305/26
Svit
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
76/2015 Júlia Vojtaššáková
Ždiar 180
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
77/2015 Jozef a Mária Zoričákovci
Ždiar 352
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
78/2015 Daniela Blašková
Malý Slavkov
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
79/2015 Mgr. Štefan Kriššák
Tomášikova 2567/40
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
80/2015 Ignác Zoričák
Ždiar 354
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
81/2015 JUDr. Ján Zoričák
Batozovce
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
82/2015 Anna Zoričáková
Ždiar 401
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
83/2015 Božena Dučáková
Ľubica
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
84/2015 Katarína Kifferová
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
85/2015 Ing. Anton Andráš
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
86/2015 Ján Pitoňák
Ždiar 373
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
87/2015 Mesto Spišská Belá Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
88/2015 Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ždiar Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
89/2015 Pozemkové spoločenstvo Strednica Ždiar Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
90/2015 ProRoof, s.r.o.
Ždiar 417
Zmluva o dielo 4.164,54 02.06.2015 31.07.2015  
91/2015 MJM Group, s.r.o.
Kurov 85
086 04 Kružlov
Zmluva o dielo 480,00 18.06.2015 31.05.2018  
92/2015 Monika Blaščáková
Slovesnká Ves
Kúpna zmluva 7.000,00 30.06.2015 30.06.2015  
93/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o spolupráci 100,00 10.07.2015 09.08.2015  
94/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu 561,02/ročne 10.0.72015 neurčito  
95/2015 FS Frankovbčan
Malá Franková
Zmluva o účinkovaní 40,00 09.08.2015 09.08.2015  
96/2015 FS im. Klimky Bachledy
Zakopane
Zmluva o účinkovaní 400,00 09.08.2015 09.08.2015  
97/2015 FS Maguranka
Sp. Stará Ves
Zmluva o účinkovaní 100,00 09.08.2015 09.08.2015  
98/2015 FS Mali Bialcanie
Bialka Tatranská
Zmluva o účinkovaní 100,00 09.08.2015 09.08.2015  
99/2015 Komunálna poisťovňa, a.s.
Bratislava
Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu 603,33 25.08.2015 neurčito  
100/2015
SOZA
Bratislava
Hromadná licenčná zmluva 93,12 25.08.2015 09.08.2015  
101/2015 Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislava
Zmluva o NFP 231.110,86 18,09,2015 30.11.2015  
102/2015 Úrad vlády SR
Bratislava
Zmluva o poskytnutí dotácie 20.000,00 03.06.2015
Zmluva zverejnená v
CRZ
31.10.215  
103/2015 Podtatranské osvetové stredisko Poprad Zmluva o vzájomnej spolupráci 1.000,00 18.09.2015 09.08.2015  
104/2015 Ing. Martin Mlynár
DISTANCE SPORT
Gerlachov
Kúpna zmluva č. Z201525933-Z zo dňa 30.09.2015
(EKS)
19.992,00 02.10.2015 12.10.2015  
105/2015 Ing. Martin Mlynár
DISTANCE SPORT
Gerlachov
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201525933-Z zo dňa 30.09.2015
- 02.10.2015 12.10.2015  
106/2015 ESIN construction, a.s.
Považská Bystrica
Zmluva o dielo 218 447,90 22.10.2015 21.12.2015  
107/2015 JANJU, s.r.o.
Svit
Mandátna zmluva 1020,00 27.10.2015 31.11.2015  
108/2015 LBS Nemešany, s.r.o.
Ždiar 169

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme - 28.10.2015    
109/2015 Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Dodatok č. 4 k zmluve č. 145/2006 2741,97 05.11.2015 -  
110/2015 Miracle Network, s.r.o.
Praha
ZoD č. 001-VOS 5.021,38 17.11.2015 31.12.2015  
111/2015 GMT projekt, s.r.o.
Bardejov
ZoD 30 328,56 28.11.2015 30 dní od začatia výstavby  
112/2015 SR - Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Príloha č. 2 k zmluve o výpožičke č. KRHZ-PO-728-052/2015 - 10-12-2015    
113/2015 Ján Stropkai
Ždiar

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - 10.12.2015    
 
         
 
         
 
Zmluvy 2014 Tlačiť Email
Číslo zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Náklady na celkové plnenie vrátane DPH (v EUR)
Dátum účinnosti
Dátum ukončenia zmluvy
Poznámka
001/2014 Tatranská galéria Poprad Zmluva o výpožičke výtvar. diela č. 1/2014 - 14.01.2014 31.12.2014  
002/2014 Rastislav Kriššák
Ždiar 270
Zmluva o dielo 4000,00 23.01.2014 30.09.2014  
003/2014 RNDr. Peter Bohuš
Palárikova
Košice
Zmluva o dielo 700,00 20.02.2014 do ukončenia admin.procedúry  
004/2014 Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. ZoD č. 11/2014 podľa prílohy ZoD 20.02.2014 31.12.2016  
005/2014 Advokátska kancelária JUDr. SIDOR, s.r.o.
Poprad
Dodatok č. 1 k mndátnej zmluve zo dňa 9.4.2013 podľa MZ 21.02.2014 do ukončenia mandátnej zmluvy  
006/2014 Ľubomír Nemešany
Ždiar 169
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 01.11.2012 podľa zmluvy o dielo 18.03.2014 podľa zmluvy o dielo  
007/2014 Envidom
Ružová dolina 6
Bratislava
Dodatok č.1 k zmluve o vykonaní oddeleného zberu chladiace zariadenia komp. 156€/t
chladiace zariadenia nekomp. 120€/t
veľké dom.spotrebiče 156€/t
malé domáce spotrebiče 156€/t
18.03.2014 neurčito  
008/2014 Rastislav Kriššák
Ždiar 270
Zmluva o dielo 2512,00 28.03.2014 30.09.2014  
009/2014 Jozef Pitoňák
Ždiar 384
Zmluva o dielo 19,80 01.04.2014 31.05.2014  
010/2014 Martin Pavličko
Tatranská 26
059 01 Spišská Belá
Zmluva o dielo 5405,19 10.05.2014 31.10.2014  
011/2014 URBA, s.r.o.
Košice
Zmluva o dielo 9800,00 20.05.2014 30 dní od prevzatia vyhodnotenia pripomienok od obstarávateľa  
012/2014 Nadácia Pontis
Bratislava
Zmluva o nefinančnom dare - 28.05.2014 30.09.2014  
013/2014 SPP, a.s.
Bratislava
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu viď príloha č. 1 dodatku č. 02 06.06.2014 30.06.2016  
014/2014 Terézia Mandzáková
Humenné
Zmluva o účinkovaní 500,00 06.06.2014 06.06.2014  
015/2014 Ing. Cibulová Daniela
Riečka 252
974 01 Banská Bystrica
Zmluva o poskytnutí auditor. služieb viď zmluva 11.06.2014 31.12.2016  
016/2014 Ing. Cibulová Daniela
Riečka 252
974 01 Banská Bystrica
Dodatok ku zmlu o poskytnutí auditor. služieb viď dodatok 11.06.2014 31.12.2016  
017/2014 PaedDr. Alžbeta Korolyová, Prešov Dodatok k nájomnej zmluve č. 1   02.07.2014 31.08.2015  
018/2014 GMT projekt, s.r.o.
Námestie SNP 1
085 01 Bardejov
Zmluva o dielo
č. 16072014
430 537,34 22.07.2014 30.06.2015  
019/2014 GMT projekt, s.r.o.
Námestie SNP 1
085 01 Bardejov
Zmluva o dielo 68 956,28 25.07.2014 do 2 mesiacov od začatia výstavby  
020/2014 VSE, a.s.
Košice
Zmluva o pripojrní   25.07.2014 neurčito  
021/2014 Ing. Karol Fábry
Prešov
Dodatok č. 1 ku mandátnej zmluve   26.07.2014 podľa mandátnej zmluvy  
022/2014 Peter Cmorík
Veľký Krtíš
Zmluva o účinkovaní č. 2/2014 1500,00 26.07.2014 09.08.2014  
023/2014 FS Podhale, Jurgow Zmluva o účinkovaní č. 3/2014 90,00 12.08.2014 10.08.2014  
024/2014 FS Magurák
Kežmarok
Zmluva o účinkovaní č. 4/2014 150,00 12.08.2014 10.08.2014  
025/2014 FS Maguranka
Spišská Stará Ves
Zmluva o účinkovaní č. 5/2014 100,00 12.08.2014 10.08.2014  
026/2014 FS Wiyrchowiane
B. Tatranská
Zmluva o účinkovaní č. 6/2014 100,00 12.08.2014 10.08.2014  
027/2014 Ján Pavlikovský a manž. Iveta
Ždiar 114
Kúpna zmluva 116,00 16.08.2014 -  
028/2014 Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb poplatok 40,00/mesačne 26.08.2014 13.08.2016  
029/2014 Ján Stropkai
Ždiar 257
Zmluva o nájme nebytových priestorov 20,00/rok 18.09.2014 31.12.2015  
030/2014 Ján Pavlikovský a manž. Iveta
Ždiar 114
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 23.7.2014 - 11.10.2014 -  
031/2014 Ing. Karol Petz
Prešov
Mandátna zmluva 2200,00 11.10.2014 po odovzdaní a prevzytí stavby mandantom  
032/2014 Spišská katolícka charita
Spišská Nová Ves
Zmluva o nájme 1,00/ročne 11.10.2014 31.12.2024  
033/2014 Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Dodatok č. 3 k zmluve č. 145/2006 3293,67 27.11.2014 podľa zmluvy  
034/2014 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
Stredná 126
05991 Veľký Slavkov
ZoD č. 70/2014 19620,00 19.12.2014 30.06.2015  
035/2014 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
Stredná 126
05991 Veľký Slavkov
Dodatok č. 1 k ZoD 70/2014 20.196,00 30.12.2014 30.06.2015  
             
             
 

 

 
Zmluvy 2013 Tlačiť Email
Číslo zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Náklady na celkové plnenie vrátane DPH (v EUR)
Dátum účinnosti
Dátum ukončenia zmluvy
Poznámka
001/2013 Podtatranská knižnica Poprad Dohoda o spolupráci 166,00 25.01.2013 31.12.2013  
002/2013 Tatranská galéria Poprad Zmluva o výpožičke - 05.02.2013 31.12.2013  
003/2013 Správa katastra Prešov Zmluva o poskytovaní hromadných údajov - 07.02.2013 31.12.2013  
004/2013 Dalibor Budzák
Tatranská Javorina 48
Kúpna zmluva 250,00 15.02.2013 28.02.2013  
005/2013 Livonec s.r.o.
Poprad
Mandátna zmluva 72€/štvrťročne 23.02.2013 neurčito  
006/2013 Valent Kotarba
Ždiar 527
Zmluva o dielo 60,00 27.02.2013 31.03.2013  
007/2013 Ing. Peter Dzilský
Ždiar 494
Zmluva o prevádzkovaní internetivej stránky 85,00/mesačne 27.02.2013 neurčito  
008/2013 Rastislav Kriššák
Ždiar 270
ZoD 7.200,00 12.03.2013 30.04.2013  
009/2013 Advokátska kancelária
JUDr. Sidor
Poprad
Mandátna zmluva podľa čl.II 09.04.2013 doba počas
súdneho konania
 
010/2013 PVPS, a.s.
Poprad
Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpad.vôd vodné: 1,0415/m3
stočné: 1,0006/m3
17.04.2013 neurčito  
011/2013 Valent Kotarba
Ždiar 527
ZoD 18/m2 20.04.2013 31.05.2013  
012/2013 VÚC Prešov Zmluva o poskytnutí FPM č. PL-SK/PO/IPP/III/042 41218,00 02.05.2013 31.10.2013  
013/2013
Slovak Telekom
Bratislava
Dodatok ku zmluve 13,99/mesačne 02.5.2013 neurčito  
014/2013 Mgr. Babriela Krasuľová
Piešťany
Zmluva o nájme nebyt.priestorov 113,98/mesačne 02.5.2013 30.06.2014  
015/2013 Ján Mačák - Stolárstvo Domino
Ždiar 248
Zmluva o dielo
č.201301/PL-SK
21493,26 11.05.2013 30.06.2013  
016/2013 Dopravné značenie Poprad, s.r.o.
Poprad
Zmluva o dielo č.
201302/PL-SK
8035,84 14.05.2013 30.06.2013  
017/2013 Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.
Kežmarok
Zmluva o dielo
č. 201303/PL-SK
10615,03 14.05.2013 30.09.2013  
018/2013 Úrad práce, sociáonych vecí a rodiny Poprad Dohoda č. 17/parg. 52/2013 1311,75 21.05.2013 31.10.2013  
019/2013 Ing. arch. Róbert Burger
Ždiar 237
Mandátna zmluva č. 1/2013 480,00 24.05.2013 30.06.2013  
020/2013 VPS Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Starý Smokovec 45
ZoD č. 333/2013 64 549,80/36 mesiacov 24.05.2013 31.05.2016  
021/2013 SPV 33, s.r.o.
Pezinok
Darovacia zmluva 1000,00 24.05.2013    
022/2013 LV SERVIS.SK
Ždiar 473
Zmluva o poskytovaní tech, služby č. 2013/01 4926,24 + 12,00€/hod. technik 03.06.2013 do konca záručnej doby  
023/2013 Gustáv Antoška - DATAZ
Smolenice
Zmluva o dielo 840,00 03.06.2013 30.06.2013  
024/2013 SPP- distribúcia, a.s.
Bratislava
Zmluva o zriadení vecného bremena 0 18.06.2013 __  
025/2013 VÚB, as.
Bratislava
Zmluva o kontokorenom úvere č. 566/2013/UZ 40 000,00 20.06.2013 17.06.2014  
026/2013 SPP, a.s.
Bratislava
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu   19.07.2013 31.07.2014  
027/2013 SPP, a.s.
Bratislava
Zmluva o zriadení vecného bremena - 22,07,2013 neurčito  
028/2013 Slovnaft, a.s.
Bratislava
Zmluva o predaji motorových palív   11.09.2013 neurčito  
029/2013 PeaDr. Alžbeta Karolyiová, Prešov Zmluva o nájme   11.09.2013 30.06.2014  
030/2013 Mgr. Ivona Nosálová
Tatranská Lomnica
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme   11.09.2013 podľa Zmluvy o nájme  
031/2013 PVPS, a.s. Dodatok č. 4 o prevádzkovaní infraš. majetku   13.09.2013 podľa Zmluvy o nájme  
032/2013 Zuzana Mačáková
Ždiar 281
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
033/2013 Jaroslav Kriššák
Ždiar 551
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
034/2013 Miroslav Kriššák
Ždiar 550
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
035/2013 Monika Kriššáková
Ždiar 285
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
036/2013 Jarmila Miškovičová
Ždiar 284
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
037/2013 Matej Kriššák
Ždiar 281
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
038/2013 Marek Kriššák
Ždiar 282
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
039/2013 Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Ždiar
Zmluva o výpožičke 0 27.09.2013 2020  
040/2013 PhDr. Ján Olejník, CSc.
Sibír 52/IV
062 01 Nový Smokovec
Autorská zmluva 407,78 27.09.2013 30.07.2013  
041/2013 PhDr. Božena Malovcová
Jarmočná 1303/6
Poprad
Autorská zmluva 232,96 27.09.2013 30.07.2013  
042/2013 Ing. Marta Bednárová
Kollárova 1170/2
Poprad
Autorská zmluva 332,15 27.09.2013 30.07.2013  
043/2013 Ing. Martina Šlampová
Uralská 14
Poprad
Autorská zmluva 529,49 27.09.2013 30.07.2013  
044/2013 PhDr. Zuzana Kollárová
Na letisko 2129/28
Poprad
Autorská zmluva 435,77 27.09.2013 30.07.2013  
045/2013 Natália Kolenčíková
Krušetnica
Zmluva o dielo 2 eurá/normostranu 27.09.2013 31.08.2013  
046/2013 Ján Slivinský
Slovenská Ves 129
Zmluva o dielo 10 €/fotografiu 27.09.2013 31.08.2013  
047/2013 Marcel Tobis
Pod Muráň 14
Tatranská Javorina
Zmluva o dielo 10 €/fotografiu 27.09.2013 31.08.2013  
048/2013 Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Ždiar
dodatok č. 2 k Zmluve o nájme 0 27.09.2013 30.09.2013  
049/2013 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o,.
Veľký Slavkov
Zmluva o dielo č. 76/2013 5610,00 30.10.2013 15.11.2013  
050/2013 Jozef Pitoňák
Ždiar 384
Zmluva o dielo 18 €/ hod. 07.12.2013 30.04.2019  
051/2013 Mesto Svit Darovacia zmluva 700,00 10.12.2013 -  
             
             
             
             
             
 

 

 
Zmluvy 2012 Tlačiť Email
Číslo zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Náklady na celkové plnenie vrátane DPH (v EUR)
Dátum účinnosti
Dátum ukončenia zmluvy
Poznámka
001/2012 Spišská katolícka charita
Spišská Nová Ves
Dodatok č. 1/2012
k zmluve č. 1/2011
3990,00 2.1.2012 31.12.2012  
002/2012 PVPS. a.s.
Poprad
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd vodné-0,9825/m3 bez DPH
stočné-0,9265/m3 bez DPH
5.1.2012 neurčito  
003/2012
SR - Obvodný úrad
Poprad
Darovacia zmluva 0 25.01.2012    
004/2012 LA, s.r.o.
Spišské Bystré
Zmluva o poskytovaní technickej služby vzájomná dohoda 2.2.2012 uplynutím záručnej doby  
005/2012 SOZA
Bratislava
Hromadná licenčná zmluva 115,20 05.02.2012 04.02.2012  
006/2012 VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Starý Smokovec
Dodatok č. 1 k ZoD č. 246/2011 47,36 / tonu 23.02.2012 podľa ZoD  
007/2012 Obec Ľubica Zmluva o zneškodňovaní odpadu č. 26/2012 podľa čl. V 24.02.2012 neurčito  
008/2012 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Bratislava
Zmluva o elektronickej komunikácii   01.03.2012 neurčito  
009/2012 Envidom
Bratislava
Zmluva o vykonaní oddeleného zberu elektroodpadu   03.03.2012 neurčito  
010/2012 Št.ochrana prírody SR
SSJ
Liptovský Mikuláš
Zmluva o reklame   06.03.2012    
011/2012 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
Veľký Slávkov
Zmluva o dielo č.006/2012 1200,00 15.03.2012 14.04.2012  
012/2012 Komunálna pisťovňa
Košice
PZP 125,30/ročne 03.04.2012 neurčito  
013/2012
Mgr. Ivona Nosálová
Tatranská Lomnica
 
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1262,76 11.04.2012 31.12.2012  
014/2012 Jozef Olekšák
Ždiar 164
Zmluva o dielo 5000,00 18.04.2012 31.05.2012  
015/2012 Ing. Karol Fábry
Prešov

Dodatok č. 2 k MZ 340 0-2010 z dňa 27.12.2010 1830,00 18.04.2012 podľa mantátnej zmluvy  
016/2012 Jaroslav Hrebík
Voda, kúrenie, plyn
veľký Lipník 218
Zmluva o dielo 15813,75 15.05.2012 30.09.2012  
017/2012 Ing. Cibulová Daniela
Riečka 252
Banská Bystrica
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 415,00/rok
bez DPH
15.06.2012 31.12.2014  
018/2012 Ing. Cibulová Daniela
Riečka 252
Banská Bystrica
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní AS účtovná závierka 100,00/rok
bez DPH
konsolidovaná ÚZ 150,00/rok
bez DPH
15.06.2012 31.12.2014  
019/2012 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
Veľký Slávkov
ZoD č. 043/2012 1778,00 26.06.2012 10 dní od zaplatenia FA  
020/2012
Mgr. Ivona Nosálová
Tatranská Lomnica
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1262,76/ročne 11.07.2012 31.12.2014  
021/2012 Jozef Tropp
Ždiar 407
Zmluva o nájme nebytových priestorov 240,00/ročne 13.07.2012 31.12.2017  
022/2012 Danka Kušmireková
I.Stodolu 1
Kežmarok
Zmluva o nájme nebytových priestorov 30,00/ročne 31.07.2012 neurčito  
023/2012 Fekete Igor
Bratislava
Zmluva o účinkovaní 612,00 14.08.2012 11.08.2012  
024/2012 Mrva Róbert
Sereď
Zmluva o účinkovaní 258,00 14.08.2012 11.08.2012  
025/2012 Ing. Pavel Peschel
Limbach
Zmluva o účinkovaní 330,00 14.08.2012 11.08.2012  
026/2012 Gmina Tatranská Bukowina
Poľsko
Dohoda o partnerstve v rámci realizácie mikroprojektu 0,00 04.09.2012 do finančného ukončenia projektu  
027/2012 Obec Osturňa Dohoda o partnerstve v rámci realizácie mikroprojektu 0,00 04.09.2012 do finančného ukončenia projektu  
028/2012 SOZA
Bratislava
Hromadná licenčná zmluva 104,40 10.09.2012 12.08.2012  
029/2012 JUNO DS, s.r.o.
Stará Ľubovňa
Zmluva o dielo 19,98/m2 12.09.2012 31.08.2012  
030/2012 BAPAS Pavol Bachleda
Spišská Belá
Zmluva o dielo 7062,10 12.09.2012 30.09.2012  
031/2012 Igor Budzák a Anna Budzáková
Ždiar 176
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1367,76 31.12.2013 30.09.2012  
032/2012 Jaroslav Hrebík
Veľký Lipník
Dodatok č.1 k ZoD 1380,83 podľa ZoD 30.09.2012  
033/2012 Valent Kotarba
Ždiar 310
Zmluva o dielo 17,40/hod. 20.09.2012 29.10.2012  
034/2012 Ľubomír Nemešány
Ždiar 169
Zmluva o nájme nebytových priestorov 8000,00/ročne 20.11.2012 31.12.2022  
035/2012 Spišská katolícka charita
Spišská Nová Ves
Dodatok č. 2/2012 k zmluve č, 1/2011 0 28.12.2012 podľa zmluvy  
036/2012 Ing. arch. Eva Mačáková URBA
Košice
Zmluva o dielo 2300,00 28.12.2012 30 dní od prevzatia pripomienok  
037/2012 DATALAN
Bratislava
Licenčná zmluva 108,00/mesačne 01.01.2013 neurčito  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 

 
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

 

TOP služby

Stolarstvo Domino
Profi drill
Konzum ABC
Wild Park
Gorals s.r.o.

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?


LV SERVIS.SK