Faktúry – apríl 2017 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
103
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí
Ročný poplatok
201,50
04.04.2016
 
104
Livonec, s.r.o. Bratislava
Bezpeč.technik
84,00
 
 
105
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1180,00
 
 
106
Papyrus, s.r.o. Poprad
Kan.potreby
105,60
 
 
107
E.I.C. Engineering Inspection Company, s.r.o.
Posudok projektovej dokumentácie
132,00
 
 
108
VSE, a.s. Košice
Záloha energie
800,00
 
 
109
Datalan, Bratislava
Podpora 3/2017
165,60
 
 
110
Martin Pavličko, Spišská Belá
Maliarske práce Ždiarsky dom
705,46
 
 
111
ENECO Prešov
Energetický audit MŠ Ždiar
3000,00
 
 
112
MsP Spišská Belá
Skládka TKO 3/2017
553,38
5.4.2017
 
113
Slovnaft, a.s. Bratislava
benzín
122,24
 
 
114
Slovak Telekom, a.s.
internet
31,82
7.4.2017
 
115
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Oprava MK
1026,00
10.4.2017
 
116
Ing. Jozef Knapík, Kežmarok
Projektová dokumentácia MŠ
3900,00
12.4.2017
 
117
Eurotrend Špak, Spišská Belá
materiál
60,89
 
 
118
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
telefón
148,90
 
 
119
VSE Košice
elektrika
611,00
 
 
120
VSE Košice
elektrika
12,00
 
 
121
WoltersKluwer, Bratislava
zákony
46,20
 
 
122
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
TKO 3/2017
944,71
 
 
123
AK Sidor, Poprad
Právne služby
240,00
19.4.2017
 
124
Pavol Bekeš, Ždiar 415
Doprva žiakov Štrbské Pleso
288,00
 
 
125
Valent Kotarba Ždiar 310
Zemné práce
90,00
 
 
126
Železiarstvo Monka Ždiar
materiál
149,84
 
 
127
Slovnaft, a.s. Bratislava
benzín
101,68
20.4.2017
 
128
Autonova aPoprad
Servis auta
145,84
21.4.2017
 
129
Slovak Telekom
telefón
2,56
 
 
130
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Veľkoobjemový kontajner
82,82
 
 
131
ŠJ pri ZŠ Ždiar
Stravné 5/2017
131,95
25.4.2017
 
132
Papyrus Poprad
Kancelárske potreby
75,00
 
 
133
ARR PSK Prešov
Vypracovanie žiadosti NFP
1500,00
 
 
 
Faktúry – marec 2017 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
66
Datalan
Tech.podpora
165,60
3.3.2017
 
67
VSE Košice
Energia verej.osvetlenie
900,00
 
 
68
VSE Košice
Záloha energia verej.osvetlenie
160,00
 
 
69
QBE Insurance Košice
Poistenie hasičov
72,90
 
 
70
Orange Slovensko
telefón
51,31
 
 
71
Jozef Trajčík JT Trans Veľká Lomnica
Doprava -Posypový materiál
799,31
 
 
72
MsP Spišská Belá, s.r.o.
Skládka TKO 2/2017
431,70
8.3.2017
 
73
Slovak Telekom, a.s.
internet
31,82
 
 
74
Slovnaft, a.s.
benzín
149,27
 
 
75
Jpzef Pitoňák Ždiar 384
Zimná údržba
2 304,00
 
 
76
SPP, a.s.
Záloha plyn
1180,00
 
 
77
MsP Spišská Belá, s.r.o.
makadam
321,89
 
 
78
DPO SR Bratislava
školenie hasičov
750,00
 
 
79
AK Sidor Poprad
Právne služby
240,00
 
 
80
Železiarstvo Monka
materiál
13,52
 
 
81
Hotel Magura
Stravné-školenie hasičov
216,00
 
 
82
Slovak Telekom
telefóny
148,76
 
 
83
Strachan, s.r.o.
Ubytovanie+občerstvenie – družobné mesto Eger
500,34
 
 
84
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
TKO 2/2017
590,92
 
 
85
Papyrus, s.r.o. Poprad
Kancelárske potreby
225,42
13.3.2017
 
86
EduWork, s.r.o. Senica
Ozvučovacia sústava
398,90
16.3.2017
 
87
Slovnaft, a.s.
benzín
139,92
20.3.217
 
88
VSE, a.s. Košice
Verejné osvetlenie
73,20
 
 
89
VSE, a.s. Košice
Záloha energie
431,00
21.3.2017
 
90
VSE, a.s. Košice
Verejné osvetlenie
94,01
 
 
91
VSE, a.s. Košice
Záloha byt
6,00
 
 
92
Ing.Jozef Knapík, Kežmarok
Projektová dokumentácia
290,00
13.3.2017
 
93
Aquaterm,s.r.o.  Spišská Belá
Materiál zdravotné stredisko
5,39
22.3.2017
 
94
Aquaterm,s.r.o.  Spišská Belá
Materiál zdravotné stredisko
225,17
 
 
95
Slovak Telekom, a.s.
telefón
3,53
22.3.2017
 
96
Slovgram, Bratislava
Poplatok Verejný rozhlas - hudba
38,50
 
 
97
VUB, a.s. Poprad
Vystavenie dokladu
59,76
 
 
98
Ing. Peter Dzilský Košice
Aktualizácia web
105,00
24.3.2017
 
99
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
Servis kotla - OcU
149,40
 
 
100
Orange Slovensko, a.s.
telefón
50,46
 
 
101
ŠJ pri ZŠ s MŠ
stravné
97,15
30.3.2017
 
102
Martin Pavličko, Spišská Belá
Oprava WC zdravotné stredisko
2178,13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktúry – február 2017 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
33
PVPS Poprad
Vodné stočné OHZ
27,44
2.2.2017
 
34
PVPS Poprad
-//-     OcU
18,90
 
 
35
PVPS Poprad
-// - stánok cintorín
0,90
 
 
36
PVPS Poprad
-//- ZS
156,17
 
 
37
PVPS Poprad
-//- bytovky
392,87
 
 
38
VSE Košice
záloha energie verej.osvetlenie
770,00
3.2.2017
 
39
Datalan
Technická podpora
165,60
 
 
40
WebHousw Trnava
Hosting web
23,36
6.2.2017
 
41
Jozef Zoričák Ždiar 463
Montáž zámkov
50,00
 
 
42
AK JUDr. Sidor, Poprad
Právne služby 2/2017
240,00
 
 
43
Slovnaft Bratislava
benzín
239,87
 
 
44
WoltersKluver
Časopis pre obce
55,80
8.2.2017
 
45
SOZA Bratislava
Poplatok Goralský ples
102,60
9.2.2017
 
46
Slovak Telekom
telefóny
151,78
 
 
47
VSE Košice
Záloha energie byt
18,00
10.2.2017
 
48
VSE Košice
Záloha energie ostatné objekty
791,00
 
 
49
LBSM Nemešany Ždiar
Občerstvenie výročná schôdza DHZ
266,70
 
 
50
SPP Bratislava
Záloha plyn
1180,00
 
 
51
MsP Spišská Belá
Skládka TKO
310,03
 
 
52
Železiarstvo Monka Ždiar
materiál
87,59
14.2.2017
 
53
Jozef Pitoňák Ždiar 384
Zimná údržba 1/2017
2682,00
 
 
54
VPS Vysoké Tatry
TKO 1/2017
529,27
 
 
55
SOZA Bratislava
Poplatok obec.rozhlas
20,40
 
 
56
SOZA Bratislava
Poplatok rádia OcU
24,00
 
 
57
Ing. Peter Dzilský Košice
Web podpora
105,00
 
 
58
VSE Košice
Vyúčzovanie energií verej.osvetlenie
164,40
20.2.2017
 
59
VSE Košice
Vyúčtovanie energií verej.osvetlenie
207,60
 
 
60
Slovnaft Bratislava
benzín
63,46
 
 
61
Slovak Telekom
internet
31,82
22.2.2017
 
62
ŠJ pri ZS Ždiar
stravné 3/17
104,40
23.2.2017
 
63
VPS Vysoké Tatry
Veľkoobjemový kontajner
105,42
 
 
64
Slovak Telekom
Telefón MT
7,12
27.2.2017
 
65
Zebeka Margita Olekšáková Sp. Belá
Geometrický plán
309,00
 
 
 
Faktúry – január 2017 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
1
Slovak Telekom
internet
31,82
5.1.2017
 
2
Datalan, Bratislava
Technická podpora
165,60
 
 
3
Orange Slovensko
telefóny
46,18
 
 
4
Slovnaft Bratislava
benzín
79,69
 
 
5
Vaša Slovensko
Starvné lístky
1369,76
 
 
6
VSE Košice
Záloha verej.osvetlenie
700,00
 
 
7
Ing. František Ondrej
Projektová dokumntácia I/66 Ždiar, bezoečnosť a odvodnenie vozovky
4880,00
 
 
8
Železiarstvo Monka Ždiar
materiál
129,55
 
 
9
Ing. Peter Dzilský Košice
Podpora web 11/16
105,00
10.1.2017
 
10
Ing. Peter Dzilský Košice
Podpora web 12/16
105,00
 
 
11
Slovak telekom
telefóny
145,75
 
 
12
Poradca podnikateľa, Žilina
Zákony SR 2017
50,14
 
 
13
Papyrus Poprad
Kancelárske potreby
47,44
12.1.2017
 
14
Poradca podnikateľa, Žilina
Vyúčtovanie finančný spravodaj
13,67
13.1.2017
 
15
Jozef Pitoňák Ždiar 384
Zimná údržba 12/16
3330,00
 
 
16
VSE Košice
Vyúčtovanie energie verej.osvetlenie
106,21
18.1.2017
 
17
VSE Košice
Energie verej.osvetlenie
198,40
 
 
18
Jozef Zoričák Ždiar 463
Výroba a montáž priečky Ždiarsky dom
850,00
 
 
19
Hotel Magura Ždiar
Pobyt -družobné mesto Eger
699,20
 
 
20
IMMOBAU Bratislava
Skipasy lyžiarska škola Ždiar
540,00
 
 
21
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.
Vstupenky a plagáty Ples Goralov
63,00
 
 
22
ZipSernet Sp. Belá
Programy Ofis
746,68
 
 
23
Samnet Zlaté Moravce
Info podpora
32,84
20.1.217
 
24
Jozef Trajčík, JT Trans Veľká Lomnica
Posyp+doprava
868,00
 
 
25
Slovnaft Bratislava
benzín
144,95
 
 
26
SPP Bratislava
Záloha plyn
1180,00
23.1.2017
 
27
Slovak Telekom
Telefón MT
3,89
 
 
28
VSE Košice
Vyúčtovanie 2016
140,08
 
 
29
AK JUDr. Sidor, Poprad
Právne služby 1/2017
240,00
 
 
30
ŠJ pri ZŠ Ždiar
Stravné 2/17
110,20
30.1.2017
 
31
Oranke Slovensko
telefóny
47,73
 
 
32
Tlačiareň Kežmarok GG
Zorský spravodaj
387,18
 
 
 
Faktúry – december 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
394
VSE Košice
Záloha energie
603,00
7.12.2016
 
395
Geomera, Spiská Belá
Tlač PD
1176,00
 
 
396
Slovak Telekom
telefóny
137,84
 
 
397
Eurotrend Špak, Spišská Belá
materiál
51,60
 
 
398
VSE Košice
Záloha energie
17,00
 
 
399
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Zimná údržba
1854,00
 
 
400
Datalan, Bratislava
podpora
165,60
 
 
401
Dising, s.r.o. Bratislava
Služby DECOM
103,20
 
 
402
VSE Košice
Vyúčtovanie energie
11,57
 
 
403
Slovak Telekom
internet
31,82
 
 
404
Advokátska kancelária SIDOR, Poprad
Právne služby
480,00
 
 
405
MsP Spišská Belá
Skládka TKO
400,03
 
 
406
M+B, s.r.o. Kežmarok
Posedenie dôchodcov
685,99
 
 
407
Improst, s.r.o. Bratislava
Obecné noviny 2017
67,60
 
 
408
Slovnaft
benzín
110,18
 
 
409
SPP, a.s.
Záloha plyn
1699,00
 
 
410
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
TKO 11/16
682,92
9.12.2016
 
411
OZ Tatr Pieniny LAG
Členský príspevok
68,85
13.12.2016
 
412
Papyrus, Poprad
Kancelárske potreby
55,33
 
 
413
Proroof,s.r.o.  Ždiar 417
Maliarske práce zdravotné stredisko
2041,50
 
 
414
VSE, Košice
Energie verejné osvetlenie
96,64
15.12.2016
 
415
Železiarstvo Monka, Ždiar
materiál
225,38
 
 
416
Zuzana Sedláková, Poprad
vlajky
184,92
 
 
417
KROS Žilina
Účtov. Program upgrade
249,92
 
 
418
Školská jedáleň ZŠ Ždiar
Stravné 1/17
92,80
19.12.2016
 
419
Livonec, s.r.o. Bratislava
Bezpeč.technik
84,00
20.12.2016
 
420
Slovnaft, a.s. Bratislava
benzín
187,71
 
 
421
MsP Spišská Belá, s.r.o.
Skládka TKO
484,48
27.12.2016
 
422
Jozef Trajčík JT Trans, Veľká Lomnica
Posypový materiál
411,48
 
 
423
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
TKO
827,10
 
 
424
Prima banka Slovensko
poplatok
52,02
28.12.2016
 
425
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.
kalendáre
534,12
 
 
426
Slovak Telekom, a.s.
Telefón MT
3,08
 
 
427
M+B, s.r.o. Kežmarok
Vianočné posedenie
634,20
 
 
428
Strachan, s.r.o. Ždiar
Vianočné posedenie
299,60
29.12.2016
 
 
Faktúry – november 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
362
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Rozvoz materiálu-makadam
1768,8
08.11.16
363
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Zimná údržba
486
364
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.
Zorský spravodaj
310,13
365
Štrkopiesky Batizovce
Posypový materiál
276,91
366
Jozef Trajčík JT Trans Veľká Lomnica
Dovoz materiálu
159,12
367
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1699
368
MsP Spišská Belá, s.r.o.
Skládka TKO
439,48
369
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
TKO
620,32
370
Slovak Telekom, a.s.
telefóny
163,92
371
Eurotrend Špak, Lendak
materiál
270,88
372
VSE, a.s Košice
Záloha energie
603
373
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Veľkoobjemový kontajner
93,78
374
Datalan
podpora
165,6
09.11.16
375
VSE. a.s. Košice
Energie verej.osvetlenie
720
376
Slovnaft, a.s.
benzín
127,45
377
Web House Trnava
hosting
23,36
378
Železiarstvo Monka, Ždiar
meteriál
86,34
379
Slovak Telekom, a.s.
internet
31,82
380
VSE, a.s. Košice
Elek. byt
17
381
Wolters Kluwer, s.r.o.
Stavebný zákon
39,45
15.11.16
382
Ing. Peter Dzilský, Košice
Správa web stránky
105
383
ELTON, s.r.o. Poprad
Oprava čerpadla
365,52
18.11.16
384
MsP Spišská Belá, s.r.o.
makadam
1030,32
21.11.16
385
SOZA, Bratislava
Poplatok Katarínska zábava
91,8
386
ŠOP Banská Bystrica
stanovisko
70
387
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.
Kontrólne lístky TKO
166,68
388
Slovnaft, a.s.
benzín
126,74
389
VSE, a.s. Košice
elektrika
11,57
390
VSE, a.s. Košice
elektrika
94,75
391
ŠJ pri ZS s MŠ Ždiar
stravné
82,65
28.11.16
392
Slovak Telekom, a.s.
telefón
4,62
393
Orange Slovensko, a.s.
Telefóny
48,78
29.11.16
 
Faktúry – október 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
325
Ing. Jozef Knapík, Kežmarok
Projektová dokumentácia – Múzeum Ždiarsky dom
1200
03.10.16
 
326
VPS Vysoké Tatry
Veľkoobjemový kontajner
84,19
 
 
327
Livonec, Bratislava
Bezpečnostný technik
84
 
 
328
Datalan, Bratislava
podpora
165,6
 
 
329
VSE, Košice
Záloha energie
630
 
 
330
ZipSernet, Spišská Belá
monitory
747,06
 
 
331
Ing. Cibulová, Riečka
audit
594
 
 
332
PVPS, Poprad
Vodné stočné ZS
143,8
 
 
333
Orange Slovensko, Bratislava
telefón
50,64
 
 
334
Ing. Peter Dzilský Košice
Aktualizácia web stránky
105
06.10.16
 
335
Eurotrend Špak, Spišská Belá
materiál
164,57
 
 
336
Slovnaft, Bratislava
benzín
139,35
 
 
337
SPP, Bratislava
Záloha plyn
1699
 
 
338
Slovak Telekom, Bratislava
internet
31,82
07.10.16
 
339
VÚB Poprad
Správa pre auditora
59,76
11.10.16
 
340
Železiarstvo Monka, Ždiar
materiál
247,55
12.10.16
 
341
Advokátska kancelária JUDr. Sidor, Poprad
Právne služby
240
17.10.16
 
342
Slovak Telekom, Bratislava
telefóny
153,92
 
 
343
VPS Vysoké Tatry
TKO
984,55
 
 
344
VSE, Košice
Záloha energie
17
 
 
345
MsP Spišská Belá
Skládka TKO
645,06
 
 
346
VSE, Košice
záloha
603
 
 
347
Autonova Poprad
materiál
229,87
 
 
348
VSE, Košice
Verejné osvetlenie
338,94
 
 
349
Papyrus, Poprad
Kancelárske potreby
299,66
20.10.16
 
350
Slovnaft, Bratislava
benzín
115,14
 
 
351
ORGECO Nové Zámky
Vianočné ozdoby
1453,08
24.10.16
 
352
Slovak Telekom, Bratislava
telefón
4,76
 
 
353
Popradca podnikateľa Žilina
Zbierky zákonov 2017
119,87
 
 
354
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ždiar
Stravné XI.
95,7
26.10.16
 
355
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
Výmena čerpadla ZS
1115,92
 
 
356
PVPS, Poprad
Vodné-stočné ZS
47,06
 
 
357
PVPS, Poprad
Vodné-stočné bytovky
342,5
 
 
358
PVPS, Poprad
Vodné OHZ
28,75
 
 
359
PVPS, Poprad
Vodné stánok cintorín
11,76
 
 
360
Ing. Viera Lichvarová, Kamienka
Vapracovanie podkladov envirifond
110
28.10.16
 
361
Orange Slovensko
telefóny
47,49
 
 
 
Faktúry – september 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
288
Tomáš Haščák, Poprad
Doprava GFS
180
02.09.16
289
Slovak Telekom
telefón
4,38
05.09.16
290
Občianske združenie LAG
Členský príspevok
1000
291
Orange Slovensko
telefón
53,23
292
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Práce na vástavbe priepustu
948
06.09.16
293
Papyrus, Poprad
Kancelárske potreby
62,16
294
Datalan, Bratislava
podpora
165,6
295
SPP, Bratislava
Záloha plyn
1699
296
SOZA, Bratislava
Poplatok GFS
130,2
297
Eurotrend Špak, Spišská Belá
materiál
64,72
298
VES, KOšice
záloha
380
299
Slovak Telekom, Bratislava
internet
31,82
300
Slovnaft, Bratislava
benzín
171,53
301
MJM Group, Kružlov
Monitorovacia správa
120
302
Želelziarstvo Monka, Ždiar
materiál
77,57
09.09.16
303
Slovak Telekom, Bratislava
telefón
155,28
304
Skicentrum Strednica Ždiar
Občerstvenie-cyklistické preteky
347,8
12.09.16
305
VSE, Košice
Záloha energie
722
306
VSE, Košice
Záloha byt
17
307
VPS Vysoké Tatry
TKO
768,29
308
Stoping Košice
Dopravné značenie
1312,8
309
MsP Spišská Belá
Skládka TKO
450,04
310
JUNO DS, Stará Ľubovňa
Oprava MK
5123,16
311
JUNO DS, Stará Ľubovňa
Oprava MK asfaltovým povrchom
83560,2
312
Slovnaft, Bratislava
benzín
154,42
20.09.16
313
Ekoservis Slovensko Veľký Slavkov
materiál
36,96
314
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Oprava MK-výtlky
624
315
Ing. Peter Dzilský Košice
Správa web
105
316
ZipSernet, Spišská Belá
notebook+ofis
319,09
317
VSE, Košice
Verejné osvetlenie
491,07
318
ARR PSK, Prešov
Príprava projektu
1080
26.09.16
319
Slovak Telekom, Bratislava
telefón
1,78
320
ABW Joanna Grzeszek, Bialko Biala, Poľsko
Preklad - projekt
240
27.09.16
321
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ždiar
Stravné IX.
65,25
28.09.16
322
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ždiar
Stravné X.
137,75
02.09.16
323
Popradca podnikateľa Žilina
Zákony 2017
27,6
324
Biznis innprint, Dlhé Pole
Zdravotná brašňa
34,59
09.09.16
 
Faktúry – august 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
244
Slovnaft ,a s. Bratislava
benzín
148,03
01.08.16
245
Jozef Pitoňák Ždiar 384
Záchr.práce
150
246
Prometeus, Stará Ľubovňa
Materiál OHZ
3000
247
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1699
248
PVPS, a.s. Poprad
Voda - OHZ
26,14
249
Tlačiareň Kežmarok GG, as.r.o.
plagáty+vstupenky
441,6
250
PVPS, a.s. Poprad
Vodné-stočné ZS
146,41
251
PVPS, a.s. Poprad
Vodné-stočné stánok
9,14
252
PVPS, a.s. Poprad
Vodné-stočné bytovky
312,18
253
VSE, a.s. Košice
Záloha ener. Verejné osvetlenie
140
254
Ing. Peter Dzilský, Košice
Správa web
105
04.08.16
255
Web House Trnava
Hosting web
23,36
256
Datalan
podpora
165,6
257
Slovnaft, a.s. Bratislava
benzín
108
258
ZipSernet, s.r.o. Sp. Belá
Úprava reklama materiálov
108
05.08.16
259
Slovak telekom, a.s.
internet
31,82
08.08.16
260
ZipSernet, s.r.o. Sp. Belá
PC
781,3
261
Ing. František Ondrej, Sabinov
Projektová dokumentácia
4880
262
Kristína MisicPlus, Vajkovce
Koncert GFS 2016
4000
10.08.16
263
Skicentrum Strednica Ždiar, a.s.
Občerstvenie – Konské záprahy
147,2
264
Železiarstvo Monka
materiál
70,67
265
PVPS, a.s. Poprad
Vod-stočné OcU
3,92
266
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
TKO
663,95
267
MsP Spišská Belá, s.r.o.
Skládka TKO
497,26
268
VSE, a.s.
Záloha energie
722
269
VSE, a.s.
Záloha byt
17
270
Trames, s.r.o. Bratislava
Koncert skupiny VIDIEK
550
15.08.16
271
VSE, a.s.
Energie Verejné osvetlenie
72,32
17.08.16
272
Divadlo Ramagu, Spišská Stará Ves
Filmové predstavenie
150
273
Slovak Telekom, a.s.
telefón
141,82
274
IVES
Servis.poplatky
25,09
275
Oravabus Breznica
Doprava GFS
242
276
Slovnaft, a.s.
benzín
93,27
22.08.16
277
JT Tarns Jozef Trajčík, Veľká Lomnica
Doprava - posyp
159,12
278
Hotel Magura
Ubytovanie skupina Vidiek
142
279
Hotel Magura
Ubytovanie návšteva družobného mesta Eger
396
280
Mária Jarkovská, Poprad
Školenie vodiča
80
281
M+B, s.r.o. Kežmarok
Obed účinkujúci GFS 206
405
23.08.16
282
Valent Kotarba Ždiar 310
Motor.píla+krovinorez
1581,34
283
Skicentrum Strednica Ždiar, a.s
Reklamný materiál
196,92
284
Zdenko Bekeš, Ždiar 321
Stolárske práce – Ždiarsky dom
950
285
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Doprva gfs
1200
30.08.16
286
Wristbauds, s.r.o. Bratislava
Náramky GFS
158,28
08.08.16
287
Sound Fox, Poprad
Ozvučenie GFS
830
14.08.16
 
Faktúry – júl 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
209
VSE, a.s. Košice
Elektrika verj.osvetlenie
320
01.07.16
 
210
Datalan
podpora
165,6
04.07.16
 
211
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
TKO
353,91
 
 
212
Pavol Bekeš, Ždiar 415
Doprava – Eger ZŠ výlet
754,4
 
 
213
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1699
 
 
214
VSE, a.s. Košice
Záloha ener. byt
17
15.07.16
 
215
VSE, a.. Košice
Záloha ener.
722
 
 
216
Livonec SK, s.r.o. Bratislava
Bezepeč.technik
84
18.07.16
 
217
Ing. Daniela Cibulová, Riečka
Auditorské služby
468
 
 
218
Ing. Peter Dzilský, Košice
Správa web
105
19.07.16
 
219
Stolárstvo DOMINO
Stôl masív zasadacia miestnosť OcU
993,6
 
 
220
Železiarstvo Monka
materiál
34,44
 
 
221
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Doprava makadam
156
 
 
222
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Montáž tabúľ zastávka SAD
348
 
 
223
MsP Spišská Belá
Skládka TKO
313,91
 
 
224
Slovak telekom, a.s.
telefón
155,92
 
 
225
Slovnaft, a.s.
benzín
155,32
02.07.16
 
226
Papyrus, s.r.o. Poprad
Kancelárske potreby
107,47
21.07.16
 
227
Aquaterm,s.r.o.
šachta+rúry
1531,92
 
 
228
Invest Leasing, s.r.o. Prešov
Projektová dokumentácia – Zberný dvor
4700
 
 
229
Slovak telekom, a.s.
internet
31,82
25.07.16
 
230
Slovak Telekom, a.s.
telefón
2,62
26.07.16
 
231
Štrkopiesky Batizovce
kamenivo
270
 
 
232
VPS Vysoké Tatry, a.s.o.
Veľkoobjemový kontajner
133,48
 
 
233
MsP Spišská Belá, s.r.o.
makadam
1717,2
 
 
234
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Zách.práce traktor
1380
 
 
235
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Zách.práce JCB
1932
 
 
236
Valent Kotarba Ždiar 310
Zách. Práce JCB
2707,2
 
 
237
Ekoservis, s.r.o. Veľký Slávkov
PD ČOV
720
29.07.16
 
238
Ekoservis, s.r.o. Veľký Slávkov
Rava čerp. stanice
240
 
 
239
Orange Slovenko
telefón
48,12
 
 
240
M+R Hotel Magura
Občerstvenie – hasič.preteky
552
 
 
241
Wolters Kluwer, s.r.o.
časopis
79,8
 
 
242
Popradca podnikateľa Žilina
Finan.spravodaj
26,4
 
 
243
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Ponorné čerpadlo
56
26.07.16
 
 
Faktúry – jún 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
177
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Oprava MK
594
01.06.16
 
178
Vaša Slovensko, bratislava
Stravné lístky
1406,29
07.06.16
 
179
Pavol Bekeš, Beas, Ždiar 415
Doprava dôchodcovia
823,44
 
 
180
Slovnaft, Bratislava
benzín
281,29
 
 
181
Slovak Telekom, Bratislava
intenet
31,82
 
 
182
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1699
 
 
183
Datalan
Podpora
165,6
 
 
184
VSE, a.s. Košice
Záloha verej.osvetlenie elek.
550
 
 
185
RVC Štrba
publikácia
11
 
 
186
Slovak Telekom, Bratislava
telefón
159,74
13.06.16
 
187
MsP Spišská Belá, s.r.o.
skládka TKO
506,16
 
 
188
Železiarstvo Monka
materiál
130,02
 
 
189
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Vysprávky MK
11840,4
 
 
190
Ing. Peter Dzilský, Košice
Správa web
105
14.06.16
 
191
MEVA SK, s.r.o. Rožňava
konvy+koše
1476
 
 
192
VSE, a.s. Košice
Elektrika byt
17
 
 
193
VSE, a.s. Košice
Záloha elektrika
722
 
 
194
M.Olekšáková – ZEBEKA, Sp. Belá
Vytýčovanie hraníc OcU
664
 
 
195
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Zber TKO
773,98
 
 
196
MsP Spišská Belá, s.r.o.
makadam
503,71
15.06.16
 
197
Podtatranská knižnica Poprad
Knihy do obec.knižnice
166
 
 
198
Peter Pitoňáík 395
Revízia bleskozvodov
268
24.06.16
 
199
Livonec, s.r.o. Bratislava
Kontrola has.prístrojov
77,4
 
 
200
Lekáreň Ždiar
Peňažné poukážky- refundácia
200
 
 
201
Slovnaft, Bratislava
benzíén
63,56
 
 
202
Datalan, Bratislava
podpora
88
 
 
203
Slovak Telekom, Bratislava
telefóny
3,32
27.06.16
 
204
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Separovaný zber
459,91
 
 
205
Jaroslav Pitoňák, Tatranská Kotlina
Drevené šindle
168
 
 
206
Orange Slovensko
telefón
45,94
28.06.16
 
207
Mladé letá, s.r.o. Bratislava
Knihy pre prvákov
49,5
17.06.16
 
208
Škola hrou, s.r.o. Bratislava
Deň detí v ZŠ - predstavenie
150
10.06.16
 
 
 
Faktúry – máj 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
143
VSE, a.s. Košice
Záloha energie
790,00
3.5.2016
 
144
Poradca, s.r.o. Žilina
Zákony 2016
24,90
 
 
145
K-CORP, s.r.o. Spišská Nová Ves
domena
23,90
 
 
146
KasiCa Business&Inostmentos, s.r.o. Očová
Občerstvenie školský obvod – Deň učiteľov
632,00
 

 

147

Privát Bus Express

Ján blaščák Ždiar 77
Doprava – Deň učiteľov
80,00
 
 
148
Orange Slovensko, a.s.
telefón
46,16
 
 
149

Ing. František Ondrej, Sabinov

Projektová dokumentácia
4 880,00
 
 

 

150
M+B, s.r.o. Kežmarok
Občerstvenie dôchodcovia
692,00
 
 
151
Ing. Jozef Knapík, Kežmarok
Projektová dokumentácia – most odbočka
480,00
 
 
152
Slovnaft, a.s. Bratislava
benzín
231,49
4.5.2016
 
153

Datalan, Bratislava

Tech.podpora
165,60
 
 

 

154
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Oprava ciest
1 380,00
9.5.2016
 
155
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1699,00
 
 
156
VSE, a.s. Košice
Záloha energie
722,00
 
 
157
VSE, a.s. Košice
Záloha byt
17,00
 
 
158

Ing. Peter Dzilský, Košice

Aktualizácia web stránky
105,00
 
 

 

159
Slovak Telekom, a.s.
internet
31,82
 
 
160
Poradca, s.r.o. Žilina
Zákony
24,90
 
 
161
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Odvoz TKO
537,48
 
 
162
MsP Sp. Belá, s.r.o.
Skládka TKO
389,48
 
 
163
MsP Spišská Belá, s.r.o.
makadam
1 717,20
12.5.2016
 
164
Slovak telekom, a.s.
telefóny
149,06
 
 
165
Web House Trnava
Hosting