Úvod arrow Obec Ždiar arrow Samospráva arrow Verejné obstarávanie arrow Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
Oznámenie o zadaní zákazky Tlačiť Email
Názov zákazky
Zverejnené
   
Plynofikácia bytovky č. 256 a 257
 
10.08.2013
Výmena prevzdušňovacích elementov v 2. linke ČOV a dodávka dúchadla na prevzdušňovanie čerpacej stanice
 
30.10.2013
Zimná údržba obecných ciest
 
22.11.2013
 
Výrub a orez stromov
 
07.01.2014
 
Výmena krytiny šindeľ na objekte zdravotného strediska Ždiar
 
20.01.2014
 
Oprava obecných ciest
 
26.02.2014
 
Autobusová zastávka Ždiar - Odbočka (oprava)
 
07.04.2014
 
Maľba fasády budovy polície Ždiar
 
07.04.2014
 
Pultová strecha na objekte zdravotného strediska v Ždiari
 
25.04.2014
 
Vypracovanie Zmien a doplnkov č. 15 ÚPN-O Ždiar
 
25.04.2014
 
Výkon stavebného dozoru pre projekt "Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar"
 
02.06.2014
Oprava elektroinštalácie budovy Obecného uradu Ždiar č. 202 23.06.2014
 
Autobusova zastávka Ždiar - Sintra, oprava
 
28.07.2014
 
Živičná úprava komunikácie Ždiar - Bachledova dolina
 
07.08.2014
 
Montáž podlahovej krytiny v budove OcÚ Ždiar š. 202
 
27.10.2014
Projekčné práce "Nadstavba a rekonštrukcia objektu materskej školy" 28.10.2014
 
Murárske a maliarske práce priestorov obecného úradu Ždiar
 
12.11.2014
 
Rekonštrukcia 1. linky ČOV Ždiar
 
24.11.2014
Rekonštrukcia kotolne - zdravotné stredisko 24.11.2014
 
Oprava strešnej krytiny - zdravotné stredisko
 
12.12.2014
 
Oprava obecných ciest
 
18.02.2015
 
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania
 
23.02.2015
 
Poradenstvo a príprava projektov v oblasti ŠFEÚ
 
23.02.2015
 
Spracovanie Programu rozvoja obce
 
23.02.2015
 
Nákup tovaru - tonery
 
24.02.2015
 
Nákup materiálu - kamenivo
 
24.02.2015
 
Výmena rín a zvodov na objekte OO PZ a MŠ
 
12.05.2015
 
Zabezpečenie procesu VO - Obnova verejného osvetlenia Obce Ždiar
 
01.06.2015
 
Svetlo-technické merania po realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Ždiar
 
01.06.2015
 
Železobetónové zákrytové dosky atypickej špecifikácie
 
19.06.2015
Rekonštrukcia miestanej komunikácie 26.10.2015
 
Polohopisné a výškopisné zameranie terénu
 
11.02.2016
 
Projekčné práce stavby "I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenie vozovky"
 
16.03.2016
 
Odvoz a likvidácia odpadu
 
04.05.2016
 
Projekčné práce: "Ždiar - Zberný dvor"
 
19.05.2016
Oprava miestnej komunikácie asfaltovým povrchom
03.08.2016
Zimná údržba miestnych komunikácií
 
11.11.2016
 
Zmeny a doplnky ÚPN Obce Ždiar č. 16
 
02.12.2016
 
Prestavba podkrivia, múzeum Ždiarsky dom
 
23.05.2017
 
Odvoz a likvidácia odpadu
 
23.05.2017
 
Oprava miestnej komunikácie asfaltovým povrchom
 
12.06.2017
 
Oprava miestnej komunikácie v Bachledovej doline
 
3.8.2017
 
Oprava strechy, Ždiarsky dom
 
6.9.2017
 
 
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

 

TOP služby

Robo Burger
Profi drill
Wild Park
Konzum ABC
Stolarstvo Domino

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?


LV SERVIS.SK