Cirkev
Farnosť Ždiar Tlačiť Email

ImageV súčasnosti farnosť, do ktorej patrí aj filiálka Tatranská Javorina s unikátnym a jedinečným dreveným kostolom z 19. storočia zasväteným sv. spravuje od 1. augusta 2011 vdp. Miroslav Lettrich.

 

Prehľad bohoslužieb:

Pondelok – Sobota: v období letného času 18.30 hod.
v období zimného času 17.30 hod.
Nedeľa : 7.45 hod., 9.30 hod.

 
Farské oznamy Tlačiť Email
Aktuálne farské oznamy
 
Info tabuľa hrobových miest Tlačiť Email

Info tabuľu hrobových miest zobrazíte klikniutím na obrázok.


 
Primičná omša novokňaza Janka Zoričáka Tlačiť Email
28. júna 2009 o 10.30 hod., Fotogaléria

ImageV nedeľu 28. júna 2009 o 10.30 hod. v kostole Navštívenia Panny Márie v Ždiari slúžil svoju primičnú omšu rodák zo Ždiaru novokňaz Janko Zoričák. Eucharistickú bohoslužbu Janko celebroval za účasti kňazov, príbuzných a priateľov, veriacich zo Ždiaru a okolia. Výnimočnú oslavu podporilo aj krásne slnečné počasie a ľudia v jedinečných ždiarskych krojoch.

 
Prvé sv. prijímanie Tlačiť Email
7. júna 2009, Fotogaléria

ImageV nedeľu 7. júna 2009 na sv. omši o 11.00 hod. v Rímskokatolíckom kostole v Ždiari slávnostne prijali po prvýkrát najsvätejšiiu Eucharistiu deti z našej farnosti.

 
Sviatosť birmovania Tlačiť Email
14. septembra 2008, Fotogaléria

ImageV nedeľu dňa 14. septembra 2008 mladí ľudia z našej farnosti i z filiálky Tatranská Javorina prijali sviatosť birmovania z rúk otca biskupa Štefana Sečku na slávnostnej sv. omši v Rímsko-katolíckom kostole v Ždiari.
Otec biskup po udelení sviatosti birmovania povzbudil mladých ľudí slovami:
"Dobre si zapamätaj, že svet bude o toľko krajší, o koľko budeme my lepší. Aby sa nám to podarilo, budeme sa navzájom, Ty a ja, za seba modliť."

 
Odpustová slávnosť spojená s vysvätením novej farskej budovy Tlačiť Email
2. júla 2008

ImageV stredu 2. júla 2008 bola o 17.00 hod. sv. omša, ktorú celebroval otec biskup František Tondra. Po sv. omši otec biskup spolu s našim pánom farárom Jánom Záhradníkom a ostatnými duchovnými posvätil novú farskú budovu v Ždiari. Krásne počasie prialo tejto veľkej udalosti a odpustová slávnosť spolu s vysvätením fary bola pre všetkých hlbokým duchovným zážitkom.
Viac fotografií vo fotogalérii.
 
História farnosti Tlačiť Email

Výstavba fary
Výstavba fary
V roku 1693 na rozkaz pána Samuela Lušenského si obyvatelia Ždiaru postavili na nižnom konci obce kaplnku. V roku 1712 mal kostol 1 oltár a 1 malý zvon. Bohoslužby sa vykonávali jedenkrát mesačne a mal patrocínium Navštevy Panny Márie, ktorej obraz sa nachádzal na hlavnom tehlovom oltári. Druhý kostol bol postavený na tom istom mieste v roku 1768 tiež z dreva a slúžil až do roku 1831.

Karol Planic, cirkevný hodnostár a náboženský spisovateľ dal v roku 1809 podnet na murovanú stavbu tretieho kostola v Ždiari v strede obce. Je to typ jednoloďového vidieckeho kostola s polygonálnym zakončením presbytéria, pristavanou sakristiou a vežou vstavanou do štítového priečelia. Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie bol sprístupnený v roku 1831. Tento dátum sa nachádza aj na priečelí kostola.

V interiéri kostola sa nachádzali: Plastika, polychrómovaná drevorezba na severnej strane lode – Kristus na kríži, od ľudového rezbára Liptáka zo Ždiaru z rokov 1870 – 1880. Bývalý hlavný oltár z polovice 17. storočia epitafového typu sv. Anny, v strede má obraz sv. Anny, v jeho nadstavci sa nachádza reliéf sv. Trojice a po stranách dvaja anjeli. V súčasnosti je zavesený na severnej strane lode. Na neslohovom hlavnom oltári je obraz Navštevy Panny Márie od Štefana Hegedüsa z roku 1894.
Kostol v Ždiari
Kostol v Ždiari

V zápisoch Historie domus z roku 1922 sa uvádza, že na mieste pôvodného oltára sa nachádzal oltár Svätej Panny Márie Lurdskej s jej obrazom. Väčší chór sa nachádzal oproti oltáru a na ňom bol orgán. Táto doba priniesla takýto zasadací poriadok: Vo „furtke“ stáli, alebo sedeli oneskorenci, pod chórom mladší ženatí chlapi, na chóre mládenci, v laviciach na ľavej strane ženy, na pravej strane muži, medzi lavicami presbytériom dievčatá, vpredu mladšie a za nimi staršie. V kostolnej veži bez hodín sa nachádzali 3 zvony zhotovené Vavrincom Burgerom z Dobšinej v roku 1823 a jeden cengáč.

V ždiarskom chotári sa nachádzalo viacero krížov: Na Príslope, Na Strednici, Pod Strednicou, Pri Jascíkoch, Pri Zoričákovcoch, Na starom cintoríne, Pod Vojtaššákovcami, Pri Slebodovskom moste, Na Magure. Všetky boli drevené, okrem kríža pod Strednicou a pri Zoričákovcoch, ktorý bol z kameňa s kovovým krížom. Desiaty kríž sa nachádzal na novom cintoríne. V súčasnosti obec Ždiar má viacero krížov, ale nevieme presne z ktorého obdobia pochádzajú.
 
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

 

TOP služby

Konzum ABC
Stolarstvo Domino
Wild Park
Robo Burger
Profi drill

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?


LV SERVIS.SK